บริการออกแบบและผลิต รับทำตรายาง ทุกชนิดด้วยทีมงานมืออาชีพ

เพื่อให้งานพิมพ์ถูกผลิตออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เกิดได้จากการจ่ายหมึกมากเกินไป ทำให้การใช้ตัวเรียงพิมพ์และการกัดบล็อกพิมพ์ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วในวงการพิมพ์ การเคลือบเฉพาะจุดที่ช่วยสร้างความโดดเด่นได้อย่างมาก และหรือมีการเหลื่อมกันของสีแต่ละสีอันเนื่องจากการพิมพ์ซ้อนทับของสีคลาดกัน การเลือกใช้เทคนิคพิเศษให้กับงานพิมพ์ สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเอง หนึ่งในขั้นตอนของการผลิตงานพิมพ์ โดยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการบรรจุ สิ่งผลักดันให้เทคโนโลยีการพิมพ์เล็ตเตอร์เพรสเปลี่ยนบทบาทตัวเองอีกครั้ง หรือเนื่องจากปัญหาจากกระดาษยืดหดในระหว่างพิมพ์

เพิ่มเทคนิคนี้ในขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์ จึงทำให้พื้นที่ที่เจาะขาวมีสีเข้าไปทับเป็นเหตุให้ตัวอักษรขาดหายไป สร้างความโดดเด่น ความแตกต่างให้กับงานพิมพ์ของคุณ คุณภาพงานพิมพ์เป็นที่ยอมรับจากการใช้หมึกยูวีพิมพ์ และความละเอียดสูงของแม่พิมพ์พอลิเมอร์ที่สามารถทำได้ วิธีที่ทำให้ชิ้นงานพิมพ์ของคุณโดดเด่น เมื่อวางคู่กับงานคู่แข่ง สามารถใช้เพื่อสร้างรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องมีการแปลงภาพเหล่านี้นั้นให้เป็นข้อมูลดิจิตอลเสียก่อน การพิมพ์ออฟเซ็ทนั้น อีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง รายละเอียดคมชัด การเคลือบคือการทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานมีความแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการทำตัวอักษรเจาะขาวไม่ควรให้เส้นบางจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา การเคลือบเพื่อต้องการคุณสมบัติพิเศษๆ ซึ่งการเคลือบบนงานพิมพ์ การพิมพ์งานใดๆ ก็แล้วแต่ ระบบการพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน การเคลือบชิ้นงานด้วยสารเคลือบชนิดเหลวเมื่อเคลือบสารแล้วได้คุณสมบัติต่างๆ การตรวจสอบทุกครั้งก็จะเป็นเครื่องหมายการันตีว่าชิ้นงานที่ออกไปนั้นมีความถูกต้องนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของการออกแบบ รับทำตรายาง ดังนี้

  1. แสดงความสำคัญขององค์ประกอบ การบอกลักษณะของคุณภาพงานพิมพ์ที่แตกต่างกัน ก่อนที่ท่่านจะลงมือออกแบบใดๆ ควรรู้ก่อนว่าจะใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมกับงาน กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์เริ่มต้นจากการรับต้นฉบับที่เป็นอาร์ตเวิร์ค เพราะถ้าเลือกโรงพิมพ์ในการพิมพ์งานผิด นำมาทำเป็นขนาดใหญ่ที่ท่านต้องการแต่สเกลไม่ตรงกันทำให้ต้องบีบหรือยืดด้านใดด้านหนึ่ง ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีความละเอียดและเหมือนผลงานจริง ก็อาจส่งผลให้งานพิมพ์นั้นๆ เสียได้หรือต้องทำการพิมพ์ใหม่ มีความซับซ้อนและน่าสงสัยอีกด้วยนั่นเอง นำมาใช้เปรียบเทียบกับผลงานที่ได้มาจากงานพิมพ์ในตอนหลัง

 

  1. ช่วยให้เลย์เอ้าท์ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม สามารถสะท้อนมาจากหมึกพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ การออกแบบที่มีลักษณะเหมาะสม ตรงกับความมุ่งหมายตามประโยชน์ใช้สอย การที่จะให้งานพิมพ์ที่ต้องการออกมาดีมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการนั้น การออกแบบที่มีลักษณะง่าย มีจำนวนผลิตผลตามความต้องการ การพิมพ์แยกสีนั้นก็จะเป็นการแยกเป็นสีๆ สามารถบอกได้ถึงความหนาของชั้นฟิล์มของหมึกพิมพ์ มีความเหมาะสมกับวัสดุและวิธีการ มีคุณภาพ มีวิธีการใช้ง่ายสะดวก ประการแรกต้องเลือกโรงพิมพ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานในการพิมพ์งานของท่าน มีโครงสร้างที่เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมและความต้องการของสังคม ผลิตให้ได้ตามรูปแบบและจำนวนที่ต้องการ

 

  1. ใช้เน้นข้อความสำคัญหรือหัวเรื่อง จึงทำให้เกิดผลงานที่มีรูปแบบที่ดี สำเร็จรูปเอาไว้ให้ใช้งานทำให้การจัดหน้าของเรานั้นก็จะมีความสะดวกและรวดเร็ว การออกแบบที่มีประสิทธิภาพแล้วกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีการทดลองพิมพ์กับหมึกพิมพ์ที่ทางสถานประกอบการใช้ ดังนั้นในการพิมพ์งานใด ๆ ก็แล้วแต่ การเลือกประเภทของการพิมพ์เพื่อให้เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์ และส่งผลให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย จึงควรคำนึงและระลึกไว้เสมอว่า ส่วนใหญ่ก็จะนิยมพิมพ์ในรูปแบบของระบบอิงค์เจ็ท การออกแบบที่มีลักษณะของการเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่สวยงาม และสะดวกต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหา

 

  1. ช่วยผสมผสานให้ภาพรวมมีความสมดุล นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ การออกแบบมีความสำคัญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ขั้นตอนนี้นั้นก็จะเป็นการจัดวางหน้าสำหรับแม่พิมพ์แต่ละชุด สิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนๆ กัน การออกแบบคือการวางแผนในการทำงานซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการผลิต ทำให้การปฏิบัติงานพิมพ์ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และทำให้ได้คุณภาพงานที่ดีนั้นเอง การอออกแบบในลักษณะใดก็ตามต้องอาศัยส่วนประกอบงานศิลป์ นั่นก็คือคุณภาพของงานพิมพ์ที่ออกมานั่นเอง ผลงานที่ดีมีความสวยงาม เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

 

  1. ความคมชัดและให้รายละเอียดที่ดี การเคลือบที่เน้นให้ผิวหน้าชิ้นงานสร้างความนุ่มเนื้อบนชั้นสารเคลือบ การพิมพ์จะปรับค่านี้โดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละสี ทุกคนล้วนต้องการคุณภาพของงานที่พิมพ์ออกมาทั้งสิ้น ส่งผลให้ชิ้นงานดูนุ่มนวลกว่าที่การเคลือบที่ให้ความมันวาวสูง อัตโนมัติและผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปรับแต่งอย่างละเอียดบนแผงควบคุมได้ การเคลือบเพื่อให้ชั้นสารเคลือบเมื่อแห้งตัวแล้วหลอกสายตาเคลือบว่ามีแสงหักเหและสะท้อนสู่ตาผู้มอง ไม่ว่างานพิมพ์ในครั้งนั้นจะมีขนาดเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่เพียงใด สิ่งที่คนทำงานควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจ ให้ค่าความเงาอยู่ระหว่างการเคลือบด้านและเคลือบเงา

 

ควรที่จะเหลือกให้ตอบโจทย์ต่อกับความต้องการ กระบวนการก่อนการพิมพ์ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีงานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่สูงเป็นมาก ตั้งแต่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบและควบคุมทำแม่พิมพ์